,

KAMMAWAARWÊRELD

(2 customer reviews)

R350.00

Pippa sit en suig aan ‘n stukkie donker Lindt-sjokolade terwyl sy terugkyk na haar lewe, sy dink aan die mense wat haar storie bevolk en die gebeure wat haar menswees gevorm het. Nes die halfbitter sjokolade is daar ook die soet en bitter van haar storie wat haar bybly.

Allerlei herinneringe kom by Pippa op. Sy stoei om dit wat met haar gebeur het, te verwerk. Sy bepeins haar gene, haar keuses, die aard van familie en verantwoordelikheid. Ook besin sy oor die betekenis van vlietende geluk en verlore kanse.

Die leser beleef Pippa se verhaal deur verskeie kunsvorme en kleurspatsels wat reliëf aan haar emosies gee. Kreatiewe skryfwerk word die luik waardeur Pippa begin om weer asem te haal. Dit eggo die veelvlakkigheid van die menslike kondisie in die ontplooiing van ‘n skoenlapper se groei vanuit ‘n papie na ‘n veelkleurige kaleidoskoop met visueel-poëtiese rykheid.

Out of stock

SKU: 978-1-77617-287-0 Categories: ,

ROMAN
R350,00
213 mm x 137 mm
212 bladsye
ISBN: 978-1-77617-287-0

2 reviews for KAMMAWAARWÊRELD

 1. Johannes Slabbert

  Met die ontvangs van die boek “Kammawaarwêreld” is die buiteblad klaar besonders.
  Maar toe ek vinnig daardeur blaai was dit vir my nouliks herkenbaar as ‘n roman – selfs ‘n metaroman. Want ek het nog in geen ander roman die verskeidenheid en kunstigheid van die letterkunde teëgekom nie en nog minder hoe ander media – ek het nie ‘n gepaste letterkundige uitdrukking daarvoor nie – die teks verryk nie.
  En toe ek begin lees, is ek deur elke afsonderlike element vasgevang en wanneer ek aan die nuwe element blootgestel word, raak ek bewus daarvan dat ek dalk te vlugtig by hierdie element uitgekom het, omdat ek die nuansering in/van die vorige element nie deeglik genoeg deurgetrap het nie. Eers wanneer ek met en oor die vorige element reflekteer, word die diep omvangrykheid van alles verhelder.
  Dit is ‘n boek wat in geen genre ingedruk kan word nie. Dit is terselfdertyd ‘n outobiografie en ‘n outoetnografie van ‘n lewe wat met ‘n unieke, vlymskerp skalpel oopgevlek word totdat net die spierwit been daar lê – maar met dieselfde uitnemende, skerp kunssinnigheid – waarvoor ek ook nie ‘n letterkundige term het nie – wat die trauma voortdurend in triomf omskep.
  Kammawaarwêreld is nie ‘n werk wat in een sitting deurgelees kan word nie – nie omdat dit “moeilik” – in terme van enige betekenis van die woord – is nie, maar omdat elke item jou opslurp en meevoer na ‘n volgende een, maar nie voordat jy die voriges met die nodige respek verdiskonteer het nie.
  Hierdie is ‘n kunswerk wat vir my die allerbeste uitbeelding is van hoe elkeen van ons met ons lewens in elke oomblik moet omgaan, omdat, soos Socrates dit so eenvoudig mooi stel: “An unexamined life is not worth living!”

 2. François Verster

  Kammawaarwêreld is ’n visueel aantreklike boek, netjies verpak en bevat onder meer kleur-illustrasies wat die algemene indruk met die opneem van die boek positief beïnvloed: Kortweg, dis ’n mooi boek in alle opsigte en die relatief groot lettertipe maak dit maklik om te lees.
  Met die intrapslag moet genoem word dat die boek ’n nuwe uitdaging aan talle lesers bied – die term “metaroman (1*) mag aan meeste onbekend wees, en die roman-deel van die benaming is inderdaad ietwat verwarrend, aangesien dit nie ’n tipiese roman is nie, en nie aan die stylkenmerke en dies meer wat tiperend van die gewone roman is gemeet moet word nie. Dít is die eerste en moontlik belangrikste aspek van ‘n analise wat in gedagte gehou moet word wanneer Kammawaarwêreld gelees word. Meeste lesers, hierdie leser inkluis, moet as’t ware heeltyd aan hom/haarself sê: onthou, “dis nié ’n roman nie” – soos wanneer na vloei, klimaks(e), en selfs karakterontleding gekyk word. Eintlik is die fokus op die hoofkarakter, die skrywer self, wat onder verskillende name deur hierdie labirint van personifikasies en perspektiewe aan beweeg tot by die samevattende epiloog.
  Soos die leser ook deur die boek beweeg, is dit nogtans tog duidelik dat die skrywer in beheer van die talle storielyne is en op ’n manier daarin slaag om alles uiteindelik in ’n koherente geheel byeen te bring. Veral die epiloog is onthullend en noodsaaklik as ’n soort sluitsteen wat die kring voltrek.
  Uitgewers (of keurders) sal nie sommer oor die algemeen die gefragmenteerde aard, verskeidenheid genres waarmee die narratief opgebou word, die talle karakters/ rolspelers en die wisseling van vertellers-perspektiewe in ’n gewone roman duld nie, en daarom beteken dit dat die leser deur die kronkelgang van hierdie vertelling moet waad sonder om ingebedde vooroordele en gewoontes die oorhand te laat kry sonder om self keurder te speel.
  Hierdie boek is inderdaad ’n woord-legkaart, deur die skrywer saamgestel uit skryfsels wat skynbaar oor ’n lang tydperk geskep is en later soos tarot-kaarte (2*) in ’n spesifieke volgorde neergelê is. Die skrywer wend hierdie mosaïek van onder andere gedigte, kort sketse, sprokiesverhale en nabetragtings aan om uiteindelik ’n sekere beeld van haarself op te bou.
  Aangesien hierdie boek inderwaarheid ’n gefiksionaliseerde (outo-)biografiese geskrif is, en dus onder “egodokumente” val, is dit egter verstaanbaar dat sy stukkies van haar self aan die wêreld openbaar, selfs verskonings aanbied en versugtinge uitspreek. Dit bied boonop aan haar die geleentheid om haar veelsydigheid as woordkunstenaar, akademikus en kreatiewe siel ten toon te stel en haar betrokkenheid by ander mense aan te spreek.
  Op die keper beskou is Kammawaarwêreld ’n uitgebreide, kleurvolle en veelvlakkige selfontleding wat veral interessant sal wees vir al die mense wat oor die jare met die skrywer paaie gekruis het. Hierdie boek kan met vrug en plesier oor en oor gelees word, waartydens die leser waarskynlik telkens nóg skadu’s na die lig kan lok, en tot nuwe insigte kan kom.
  Laastens en om mee af te sluit: Die titel van hierdie boek is gepas en beskrywend, en die feit dat die subtitel die leser inlig (waarsku) om soos hierbo genoem nie ’n fiksiewerk te verwag nie, is ’n goeie idee.
  -o0o-
  *1 Dit sal die kritiese leser baat om na te lees oor die metaroman – sien https://www.litterm.co.za/index.php/m/290-metaroman
  *2 Tarot allows you to consider a problem, give a voice to it, work it through and see where the blocks might be. It can give voice to problems or fears. Bron: https://www.panmacmillan.com/blogs/lifestyle-wellbeing/how-to-read-tarot-cards-guide

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Scroll to Top