Die Slegte Nuus van die Evangelie – my reis na verlossing

R240.00

Die Slegte Nuus van die Evangelie
– my reis na verlossing .

Die debat oor die Bybel as die Woord van God woed steeds voort.
Bestaan God wel? Is God in beheer? Die Slegte Nuus van die Evangelie – my reis na verlossing deur Johan
Retief is ʼn tydige boek vanuit ʼn ander gesigspunt op hierdie kontroversiële onderwerp.

SKU: 9781776172061 Category:

Die Slegte Nuus van die Evangelie – my reis na verlossing

Die debat oor die Bybel as die Woord van God woed steeds voort.
Bestaan God wel?
Is God in beheer?
Die Slegte Nuus van die Evangelie – my reis na verlossing deur Johan
Retief is ʼn tydige boek vanuit ʼn ander gesigspunt op hierdie kontroversiële
onderwerp.
Ben du Toit, skrywer van die opspraakwekkende
God Is daar ’n ander
antwoord?
in 2020, het ʼn Voorwoord tot hierdie boek geskryf wat bestem
is om ook ʼn topverkoper te word.
Nog ʼn Voorwoord is ook deur die swaargewig, George Claassen geskryf.
Groot media-veldtogte in alle media.
***
The debate about the Bible as the Word of God is still raging.
Is there a God at all?
Is God in charge?
Die Slegte Nuus van die Evangelie – my reis na verlossing by Johan Retief is a timeous book with a different outlook on this
controversial subject.
Ben du Toit, author of the sensational
God Is daar ’n ander antwoord? in 2020 wrote the foreword to this new book which is also
going to be a bestseller.
Another foreword is written by the well-known George Claassen.
Huge media campaigns in all media.

 

Johan Retief is op Montagu gebore (1951) en getoë. Hy verwerf sy doktorsgraad in die teologie
in 1984 onder prof. Willie Jonker aan die Universiteit Stellenbosch. Hy doseer dogmatiek en etiek
in Malawi en Bybelkunde aan die UWK en bedien gemeentes op Swellendam en in Bellville (tussen
1978 en 1989).
Met sy teologiese studies begin hy krities dink en verskeie geloofsaspekte bevraagteken.
Hy verlaat die bediening en betree die wêreld van die joernalistiek. Hoogtepunte was:
• Dosent aan die Departement Joernalistiek by US (2000 en 2001) en
• Nasionale Persombudsman 2009 – 2019

Johan Retief was born and bred in Montagu (1951). He obtained a doctorate in theology in 1984 at Stellenbosch University
under prof Willie Jonker. He lectured systematic theology and ethics in Malawi, Biblical Studies at the UWC, and ministered
to congregations in Swellendam and Bellville (between 1978 and 1989).
With his theological studies he started to think critically and to question many aspects of his faith.
He left the ministry and entered the world of journalism. Highlights were:
• Lecturer at the Department of Journalism at Stellenbosch University (2000 and 2001) and
• National press ombudsman (from 2009 to 2019)

 

NIEFIKSIE
SAGTEBAND
213 mm x 137 mm
ISBN: 9781776172061

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Die Slegte Nuus van die Evangelie – my reis na verlossing”

Your email address will not be published.

Shopping Cart
Scroll to Top